ข้อตกลง

1.  ค่าใช้จ่ายที่เรานักสืบ แจ้งให้ท่านทราบนั้นได้ถูกวิเคราะห์ และพิจารณามาอย่างรัดกุมแล้วต่อชนิดงานนั้นๆจากทีมงาน นักสืบแห่งประเทศไทย ว่าสามารถเป็นไปได้ที่งาน หรือข้อมูลที่ท่านต้องการ จะออกมาสมบูรณ์แบบ รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ท่านสามารถนำค่าจ้างที่เราวิเคราะห์ไปพิจารณาก่อนการตัดสินใจจ้างวานด้วยตัวท่านเอง.

2. ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดกับเรานักสืบ หรือมัดจำอย่างน้อย 75% แล้วแต่พิจารณาของทีมงานนักสืบ ต่อชิ้นงานนั้นๆก่อนเริ่มงานตามเงื่อนไข หากท่านต้องการเซ็นสัญญาจ้าง เรานักสืบยินดีจัดทำหนังสือสัญญาข้อตกลงว่าจ้างเพื่อให้ท่าน และเรา บริษัท นักสืบเอกชน (ประเทศไทย) ลงนาม เมื่อเสร็จสิ้นการชำระเงิน หากท่านยกเลิกภาระกิจด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะไม่มีการคืนเงินโดยไม่มีข้อยกเว้น.

3. เรานักสืบ และทีมงานนักสืบแห่งประเทศไทย  ได้จดทะเบียน และตั้งสำนักงาน อย่างถูกต้องตามกฎหมายในนาม บริษัท นักสืบเอกชน (ประเทศไทย) รวมถึงการใช้หมายเลขโทรศัพท์ และบัญชีธนาคารที่มีตัวตนชัดเจน เพื่อให้ท่านได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับงานสืบ และชำระเงินค่าใช้จ่ายถึงทีมงาน นักสืบเอกชน ที่หน้า ติดต่อ เท่านั้น จะไม่มีเบอร์โทรศัพท์อื่น หรือช่องทางติดต่ออื่นใดทั้งสิ้นนอกจากเว็ปไซต์เรานักสืบ โปรดใช้วิจารณญาณและไตร่ตรองด้วยตัวท่านเองก่อนการ จ้างนักสืบ.

4. การนัดเจอ หรือนัดเจรจาตกลงจ้างงาน  กรณีที่ท่านไม่สะดวกมาที่ สำนักงาน หรือมาที่ บริษัท นักสืบเอกชน (ประเทศไทย) ท่านจะต้องมัดจำค่าใช้จ่ายบางส่วนก่อนตามที่เรานักสืบต้องการ เพื่อเป็นค่าเดินทางเพื่อไปเจรจากับท่าน ไม่ว่าจะเป็นงาน ติดตามพฤติกรรม-ชู้สาว-ติดตามบุคคล ตามหาคนหาย ติดตามหมายจับ ติดตามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์  และตรวจสอบการทุจริตในบริษัท-สำนักงาน-องค์กร หรืองานสืบอื่นๆ หลังจากการนัดเจอ หรือนัดเจรจาจ้างงาน หากท่านไม่ต้องการจ้างเรานักสืบ หรือยุติการเจรจาจ้างสืบ จะไม่มีการคืนมัดจำจากเรานักสืบทุกกรณี.

สำหรับงานสืบติดตามพฤติกรรมบุคคล สะกดรอย

1. ท่านที่ต้องการจะให้เรานักสืบดำเนินการเกี่ยวกับงานสืบ ติดตามพฤติกรรม-สืบชู้สาว-สืบบุคคล ท่านจะต้องบอกรายละเอียดที่ท่านทราบทั้งหมดของเป้าหมายให้กับเรานักสืบ โดยไม่มีการปกปิดข้อมูลใดๆ อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ ที่อยู่อาศัย-ที่ทำงาน ยานพาหนะที่ใช้เดินทาง (ลักษณะยานพาหนะที่ใช้ ทะเบียน รุ่น ยี่ห้อ ฯลฯ) เวลาการเข้า-ออก (ถ้าท่านทราบ) ประวัติคดีติดตัว(ถ้ามี) เพราะข้อมูลทุกอย่างที่ท่านมี ล้วนเป็นข้อมูลที่มีผลต่อการสืบติดตามของเรานักสืบทั้งสิ้น.

2. ถ้าเป้าหมายคนที่ท่านจ้างวานเคยถูกสืบติดตามมาก่อนแล้วควรแจ้งเรานักสืบให้ทราบด้วย ส่วนนี้ถือว่าสำคัญมาก เนื่องจากเป้าหมายจะมีการระวังตัวเป็นพิเศษ และเพื่อที่ทางเรานักสืบและทีมงานจะได้ปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ท่านต้องการ รวมถึงการหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเรานักสืบและทีมงานจากการระวังตัวของเป้าหมายได้.

3. ในกรณีที่ติดตามเป้าหมายถ้าเป้าหมายออกนอกพื้นที่ในจังหวัดที่ท่านจ้างวาน เรานักสืบและทีมงานจำเป็นที่จะต้องพักในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียง เช่นโรงแรม บ้านพัก บังกะโล ฯลฯ หรือจะต้องเข้าไปในสถานที่เดียวกันที่ทางเรานักสืบและทีมงานคิดว่าน่าจะได้ข้อมูลที่สำคัญ และมีผลสำหรับท่าน เช่น ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ ฯลฯ ท่านจะต้องชำระเองทั้งหมด โดยเรานักสืบจะแจ้งให้ท่านทราบและตัดสินใจก่อนทุกครั้ง.

4. ในกรณีที่เรานักสืบและทีมงานสามารถรวบรวมข้อมูลหรือเก็บหลักฐานได้ครบถ้วนตามข้อตกลงในครั้งแรกแล้ว เรานักสืบและทีมงานสามารถที่จะปิดงานให้ท่านได้ทันทีถึงแม้ว่าจะเหลือระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจอีกก็ตาม เพราะท่านได้ข้อมูลที่สมควรได้รับจากเรานักสืบแล้ว.

5. ในกรณีที่เรานักสืบและทีมงานได้ปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วและได้รับอันตรายเกิดขึ้น (เนื่องจากเหตุผลข้อที่2) เรานักสืบและทีมงานสามารถยกเลิกภารกิจ หรือทิ้งภารกิจนั้นทันทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางเรานักสืบและทีมงานว่าจะสามารถปฏิบัติภารกิจต่อได้หรือไม่ และจะไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายในกรณีเคสนี้.

หมายเหตุ

1.  เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางเรานักสืบและทีมงานนักสืบแห่งประเทศไทย ทุกคน ว่าเหมาะสมหรือไม่ต่อชนิดของงาน.

2.  ข้อมูลทุกอย่างที่ท่านได้รับ หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจ เรานักสืบและทีมงานนักสืบแห่งประเทศไทย จะไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการตัดสินใจในการใช้ข้อมูลของท่าน โปรดใช้วิจารณญาณ ในการใช้ข้อมูลด้วยตัวท่านเอง และหากท่านนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด ท่านจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวท่านเอง อย่าให้ผลกระทบมาถึงเรานักสืบ และทีมงานเด็ดขาด.

3. เรานักสืบและทีมงาน นักสืบแห่งประเทศไทย ไม่รับงานทวงหนี้ ทุกกรณี! แต่เรานักสืบสามารถให้คำปรึกษาและติดตามหาตัว(ลูกหนี้) หรือข้อมูลใดก็ตามที่คิดว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ ในการทวงหนี้ได้เท่านั้น.

4.  สำหรับท่านที่ทำการจ้างสืบกับ บริษัท นักสืบเอกชน ที่อื่นมา งานไม่จบ ปิดไม่ได้ ทิ้งงาน โดนหลอก เรานักสืบยินดีแก้ไขงานของท่านจนเสร็จสมบูรณ์.

5. เรานักสืบไม่รับงานสืบที่เกี่ยวข้องกับรถทุกชนิด เช่น รถหาย จำนำรถแล้วหาย-หรือไม่คืนรถ จอดรถแล้วหาย ให้เพื่อนยืมแล้วไม่คืน ขายต่อเพื่อนแล้วโดนเชิด ฯลฯ เรานักสืบสามารถหาตัวบุคคลที่เอาไปเหล่านี้ได้ แต่ไม่รับหารถ หรือทวงรถคืนทุกกรณี.