ตรวจสอบธุรกิจ

รู้เขารู้เรา..รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง..จริงหรือไม่?

หากท่านต้องการทราบความจริง “เราจะให้ความจริง และ ความจริงเท่านั้น”

บริษัท นักสืบเอกชน (ประเทศไทย) ยินดีบริการตรวจสอบธุรกิจ ของทุกปัญหาภายในต่างๆที่ธุรกิจของท่านต้องการอย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่เพื่อให้ธุรกิจของท่านเกิดความถูกต้อง และเป็นการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจของท่าน สิ่งที่ท่านจะได้คือความจริงที่ท่านต้องการจะรู้เกี่ยวกับธุรกิจของท่าน อย่างละเอียด

ตรวจสอบธุรกิจ

ตรวจสอบธุรกิจ (Business Investigation)

 • ตรวจสอบข้อมูลธุรกิจ กรรมการ หุ้นส่วน  จำนวนการถือหุ้นในบริษัท
 • ตรวจสอบข้อมูลธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ บริการ คู่แข่ง
 • ตรวจสอบเบื้องหลัง ความน่าเชื่อถือของคู่ค้า หรือผู้ร่วมลงทุน
 • ตรวจสอบทรัพย์สิน หรือหลักฐานกรรมสิทธิ์ของบุคคล และนิติบุคคล
 • ตรวจสอบการทุจริต หรือความรั่วไหลของข้อมูลในองค์กร หรือบ่อนทำลายภายในองค์กร
 • ติดตาม-หาตัวบุคคลผู้กระทำผิดในองค์กร หรือติดตามค้นหาทรัพย์สินสูญหายของบริษัท

ตรวจสอบธุรกิจ (Business Investigation)

 • ตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกิจของคู่แข่งขัน ความเคลื่อนไหว กลยุทธ์ หรือยุทธวิธีทางการตลาดของคู่แข่ง
 • ตรวจสอบแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอม โกดังเก็บสินค้า ช่องทางขนส่ง และหาตัวผู้ละเมิดลิขสิทธิ์(ชำนาญพิเศษ)
 • สืบติดตาม ผู้บริหาร-พนักงานทุจริต ฉ้อโกง ภายในบริษัท องค์กร ทั้งภาครัฐฯและเอกชน
 • ตรวจสอบหาหลักฐานพยาน เพื่อฟ้องคดีหรือสู้คดี
 • ตรวจสอบกรณีอื่นตามความประสงค์

หมายเหตุ อย่าปล่อยให้ธุรกิจของท่าน ถูกเอาเปรียบ [ ติดต่อนักสืบ ] โดยตรง ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการงานสืบ แนะนำ

ตรวจสอบธุรกิจ

สืบธุรกิจ

นิติบุคคล

พนักงานทุจริต

ลักลอบขายสินค้า

ลักลอบขนน้ำมัน

จ้างนักสืบ ตรวจสอบธุรกิจ