ติดตามพฤติกรรม สืบชู้สาว

ติดตามพฤติกรรม (Lifestyle Check)

  • ตรวจสอบพฤติกรรมชู้สาวของคนรัก คู่สมรส หรือบุคคลในปกครอง
  • ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของบุตรหลาน บุตรบุญธรรม หรือคนรับใช้
  • ตรวจสอบพฤติกรรมนายจ้าง ลูกจ้าง หรือเพื่อนร่วมงาน
  • ตรวจสอบพฤติกรรม ผู้บริหาร หุ้นส่วน พนักงานในบริษัท องค์กร สำนักงาน
  • ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ผู้ค้ำประกัน
  • ติดตามพฤติกรรมด้วยระบบดาวเทียม GPS SYSTEM เพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ แม่นยำ และชัดเจน
  • ถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ บันทึกเสียงสนทนา บุคคล สถานที่ หรือ ยานพาหนะ เพื่อเก็บหลักฐานฟ้องคดี ฟ้องหย่า และอื่นๆที่เป็นประโยชน์ทางกฎหมาย

หมายเหตุ หากท่านต้องการให้สืบค้นหาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมที่ไม่มีในรายการ ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ อีเมล์ และไลน์ ได้ตลอดเวลา

นักสืบชู้สาว

พฤติกรรมเปลี่ยนไป..แอบคบใครหรือป่าว!!ไม่เคยว่าง..ข้ออ้างสารพัดอย่าง!!หวงโทรศัพท์..กลับบ้านดึก!!

หากท่านต้องการทราบความจริง “ เราจะให้ความจริง และความจริงเท่านั้น ”

นักสืบแห่งประเทศไทย ให้ความหมายของ การติดตามพฤติกรรม (Lifestyle Check) หมายถึง การสังเกตการเคลื่อนไหวของใครบางคน หรือบางสิ่งบางอย่างของการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ นักสืบจะใช้ความระมัดระวังสูงสุดพร้อมด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ เพื่อให้ได้ภาพถ่าย หรือวีดีโอ หรือเสียงบันทึก เป็นหลักฐานสำคัญ

บริการงานสืบแนะนำ