ติดตามพฤติกรรม สืบชู้สาว

ติดตามพฤติกรรม (Lifestyle Check)

นักสืบชู้สาว

พฤติกรรมเปลี่ยนไป. . .แอบคบใครหรือป่าว!!
ไม่เคยว่าง. . .ข้ออ้างสารพัดอย่าง!!
หวงโทรศัพท์. . .กลับบ้านดึก!!

หากท่านต้องการทราบความจริง

“ เราจะให้ความจริง และความจริงเท่านั้น ”

นักสืบแห่งประเทศไทย ให้ความหมายของ การติดตามพฤติกรรม (Lifestyle Check) หมายถึง การสังเกตการเคลื่อนไหวของใครบางคน หรือบางสิ่งบางอย่างของการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ นักสืบจะใช้ความระมัดระวังสูงสุดพร้อมด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ เพื่อให้ได้ภาพถ่าย หรือวีดีโอ หรือเสียงบันทึก เป็นหลักฐานสำคัญ

  • ตรวจสอบพฤติกรรมชู้สาวของแฟน คนรัก คู่สมรส หรือบุคคลในปกครอง
  • ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของบุตรหลาน บุตรบุญธรรม หรือคนรับใช้
  • ตรวจสอบพฤติกรรมนายจ้าง ลูกจ้าง หรือเพื่อนร่วมงาน
  • ตรวจสอบพฤติกรรม ผู้บริหาร หุ้นส่วน พนักงานในบริษัท องค์กร สำนักงาน
  • ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ผู้ค้ำประกัน
  • ติดตามพฤติกรรมด้วยระบบดาวเทียม GPS SYSTEM เพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ แม่นยำ และชัดเจน
  • ถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ บันทึกเสียงสนทนา บุคคล สถานที่ หรือ ยานพาหนะ เพื่อเก็บหลักฐานฟ้องคดี ฟ้องหย่า และอื่นๆที่เป็นประโยชน์ทางกฎหมาย

หมายเหตุ : หากท่านต้องการให้สืบค้นหาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมที่ไม่มีในรายการ ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ อีเมล์ และไลน์ ได้ตลอดเวลา

นักสืบชู้สาว
นักสืบชู้สาว มืออาชีพ

บริการงานสืบ แนะนำ

นักสืบชู้สาว

ติดตามพฤติกรรม

ติดตามพฤติกรรมชู้สาว

ติดตามพฤติกรรมบุตร

ติดตามพฤติกรรมพนักงาน

สืบชู้สาว

สามีมีกิ๊ก

สามีมีชู้

สืบกิ๊ก

สืบชู้

สืบเมียน้อย

สืบหามือที่สาม

จ้างนักสืบชู้สาว

จ้างนักสืบตามแฟน pantip