นักสืบแห่งประเทศไทย

นักสืบชู้สาว แนะนำ !

ก่อนฟ้องชู้เรียกค่าเสียหาย ควรรู้อะไรบ้าง?

นักสืบชู้สาว-แนะนำ

ท่านทราบหรือไม่ว่า การฟ้องชู้ จะต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง? และหลักฐานทุกอย่างที่ท่านมี ควรฟ้องตอนไหน? หากเก็บไว้นานหลักฐานเหล่านั้นจะยังมีประโยชน์หรือไม่ และหลักฐานที่เป็นประโยชน์นั้นควรเป็นแบบไหน? การแต่งานแบบไม่จดทะเบียน แต่สังคมรับรู้… จะฟ้องชู้ได้ไหม? ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชู้โดยไม่หย่าได้หรือไม่? นักสืบแจ๊คมีคำตอบครับ

จากประสบการณ์ของนักสืบแจ๊ค สามีหรือ ภรรยาส่วนใหญ่ แม้จะถูกทำให้ช้ำใจ และเสียใจมากเพียงใด แต่ก็ไม่เลือกที่จะฟ้องหย่า อาจด้วยเหตุผลบางประการ เช่น ความรัก, บุตร, ครอบครัว, สถานะทางสังคม, สถานะทางเศรษฐกิจ หรืออื่นๆก็ตาม แต่เลือกที่จะให้บทเรียนแก่ชายชู้ หรือหญิงชู้แทนด้วยการฟ้องดำเนินคดี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์มาตรา 1523 หรือ มาตรา 1452, 1465, 1470, 1471, 1474, 1497, 1501, 1564 และ 1598/38 ซึ่งนักสืบแจ๊คขอสรุปข้อควรรู้ให้ทุกท่านได้เข้าใจสั้นๆดังนี้ครับ

การดำเนินคดีฟ้องชู้ จะต้องมีทะเบียนสมรส

การจะดำเนินคดีฟ้องชายชู้ หรือหญิงชู้ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 1523, 1452, 1465, 1470, 1471, 1474, 1497, 1501, 1564 และ 1598/38 จะต้องเป็นสามีหรือ ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

การฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากชายชู้ หรือหญิงชู้ เป็นคดีแพ่ง มีกฎหมายบัญญัติรองรับไว้ กรณีที่ใครก็ตามที่เป็นชาย และหญิง ไปเป็นชู้กับสามีหรือ ภรรยาผู้อื่นซึ่งสามี หรือภรรยาที่จะเอาผิดกับชายชู้ หรือหญิงชู้ได้ จะต้องจดทะเบียนสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น จึงจะมีเหตุไปเรียกค่าสินไหมทดแทนจากชายชู้ หรือหญิงชู้ได้

การจะฟ้องชายชู้ หรือหญิงชู้ได้ จะต้องมีทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นเครื่องยืนยันเท่านั้น การแต่งงานแบบไม่จดทะเบียน แม้จะจัดงานใหญ่โต มีสังคมรับรู้มากมาย ก็ไม่สามารถฟ้องในมาตรานี้ได้ แต่สามารถกับมาตราอื่นได้ เช่นการทำให้เสียชื่อเสียง ฯลฯ

ท่านสามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนจากหญิงหรือชายอื่นที่มาเป็นชู้กับสามีหรือภรรยาของท่านได้ โดยไม่จำเป็นต้องฟ้องหย่ากับสามีหรือภรรยาก่อน หรือจะฟ้องหย่ากับสามีหรือภรรยาโดยอ้างเหตุตามมาตรา 1516(1) และเรียกค่าทดแทนจากทั้งสามีหรือภรรยาและชายชู้หรือหญิงชู้ได้ทั้งสองคน ตามมาตรา 1523 ได้เช่นกัน นักสืบแจ๊คจึงขอแนะนำให้ท่านปรึกษาทนายของท่านก่อนครับ

ในส่วนของบุตรผู้เยาว์นั้น กฎหมายได้กำหนดหน้าที่สำหรับบิดามารดาเอาไว้ว่าบิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่บุตรเป็นผู้เยาว์ ดังนั้น ไม่ว่าบิดาหรือมารดาจะยังสมรสกันอยู่หรือได้จดทะเบียนหย่ากันไปแล้ว ก็ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ไปจนกว่าบุตรผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะ 

ต้องมีหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นพฤติกรรมชู้สาว

หัวใจสำคัญของคดีชู้สาว คือ “พยานหลักฐาน” เพื่อใช้ในการดำเนินคดีกับชายชู้หรือหญิงชู้ ซึ่งท่านต้องพยายามรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุด บางครั้งอาจต้องใช้บริการ จ้างนักสืบชู้สาวมาทำงานให้เพื่อให้ได้หลักฐานที่สมบูรณ์ เพียงพอเพื่อที่จะนำไปใช้ร้องเรียนกับผู้บังคับบัญชา ของอีกฝ่ายเพื่อที่จะให้รับรองบุตร หรือต้องการฟ้องหย่า หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน

ต้องมีหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการที่ชายชู้ หรือหญิงชู้นั้น ออกสังคมกันอย่างเปิดเผย มีหลักฐานสื่อพฤติกรรมการทำชู้ เช่น รูปถ่าย คลิปวีดีโอหรือ ภาพเคลื่อนไหว สื่อโซเชียลมีเดีย แชทข้อความบ่งบอก เป็นต้น การจะดำเนินการฟ้องชายชู้ หรือหญิงชู้ การจ้างบริษัทนักสืบเพื่อหาหลักฐานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ

หลักฐานที่ชัดเจนว่าเป็นชู้กัน คือ

อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้หลักฐานที่กล่าวข้างต้นเลย คือ ชื่อ และนามสกุล ของชายชู้ หรือหญิงชู้ เพราะถ้าไม่รู้ชื่อ – นามสกุลอีกฝ่าย ก็ฟ้องไม่ได้ ต่อให้มีหลักฐานที่ชัดเจนมากก็ตาม

ดังนั้น หากมีการจ้างนักสืบเอกชนเพื่อหาหลักฐานแล้ว อย่าลืมจ้างสืบหาชื่อ-สกุลของชายชู้ หรือหญิงชู้ด้วยนะครับ

หลักฐานมีอายุความ 1 ปี นับตั้งแต่ที่ทราบ

อายุความ 1 ปี นับแต่มีหลักฐานรู้ชัดว่าสามี หรือภรรยามีชู้ ต้องฟ้องภายใน 1 ปี

อีกหนึ่งความรู้ที่จะขาดไม่ได้ คือ อายุความของคดีที่จะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากชายชู้ หรือหญิงชู้คือ 1 ปี  เช่นเดียวกับการฟ้องหย่ากรณีมีชู้ด้วยเช่นกันกล่าวคือ ถ้ารู้แล้วว่าสามี หรือภรรยาตัวเองไปมีชู้กับชายอื่น หรือหญิงอื่น ต้องฟ้องภายใน 1 ปีนับแต่ที่รู้ หรือมีหลักฐาน ถ้าปล่อยปละละเลยเกิน 1 ปี จะถือว่าไม่ติดใจในการที่จะดำเนินคดี หากเป็นการจ้างนักสืบหาหลักฐาน หลักฐานทุกอย่างจะมีเวลา วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกภาพ หรือคลิป ดังนั้นจึงควรไตร่ตรองให้ดี

ซึ่งปัจจุบันคดีชู้สาวลักษณะนี้ใช้เวลาไม่นาน ใช้เวลาไม่เกิน 3-5 เดือนตั้งแต่ขั้นตอนการฟ้อง ให้จำเลยยื่นคำให้การ เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย หากตกลงไม่ได้ก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณา

อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดสำคัญ

ถ้าท่านมีหลักฐานไม่ชัดเจนเพียงพอ แล้วไปฟ้องร้องเขา หากศาลยกฟ้องว่าไม่มีหลักฐานชัดพอว่าเขา เปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามี หรือภรรยาของท่าน ท่านก็อาจถูกเขาฟ้องกลับได้ในฐานะหมิ่นประมาท เนื่องจากทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงได้เช่นเดียวกัน

ต้องสำรวจตัวเองให้ชัดว่าท่านจะฟ้องไปเพื่ออะไร? จะฟ้องเพื่อต้องการเงินค่าเสียหายจริงๆ เพราะเดือดร้อนจากการที่ครอบครัวแตกแยก หรือต้องการฟ้องเพื่อความมันส์ความสะใจ
สิ่งนี้สำคัญมาก เพราะจากประสบการณ์ของนักสืบแจ๊ค พบเจอการเป็นชู้อยู่ 3 ประเภทหลักๆคือ

ประเภทที่ 1.  เป็นชู้โดยไม่รู้ กล่าวคือไม่รู้ว่าเขาหลอก และที่ไม่รู้ตัวจริงๆว่าผู้ชาย หรือผู้หญิงคนนั้นมีสามี หรือภรรยาอยู่แล้ว ชาย หรือหญิงประเภทนี้จะตกเป็นเหยื่อของผู้ชาย หรือผู้หญิงมักมาก เจ้าชู้ และกลายเป็นชู้โดยไม่รู้ตัว เมื่อรู้ว่าตนเองถูกหลอกจะมี 2 ทางเลือกคือเลิกทันที หรือยอมเป็นชู้ประเภทที่2 และประเภทที่3

ประเภทที่ 2.  เป็นชู้โดยสมัครใจ และยอมรับได้ ชายหรือหญิงที่รู้ว่าอีกฝ่ายมีครอบครัวอยู่แล้ว แต่ก็ยอมรับได้ และยินดีที่จะอยู่ในจุดของตัวเอง ไม่เปิดเผยตัว จะรู้การเคลื่อนไหวของสามี หรือภรรยาหลวงเป็นอย่างดี มีการเตรียมตัวที่ดี เคสประเภทนี้จะหาหลักฐานยากที่สุด และส่วนมากแล้วจะเป็นประเภทเคสที่ 1 ที่ตกเป็นเหยื่อ เมื่อรักแล้วจึงยอมทำทุกอย่าง

ประเภทที่ 3.  ชู้ที่ต้องการเปิดเผย ชู้ประเภทนี้จะชอบก่อกวนสามี หรือภรรยาหลวงทุกที่ แสดงจุดยืนของตัวเอง อยากให้คนทั้งโลกรู้ว่าตนเองคือสามี หรือภรรยาอีกคน ชู้ประเภทนี้จะหาหลักฐานง่าย ส่วนใหญ่ไม่มีสถานะทางการเงิน และสังคม สามารถทำได้ทุกอย่างเพราะไม่มีอะไรจะเสีย ส่วนมากแล้วจะเป็นชู้ประเภทเคสที่ 1 ที่ตกเป็นเหยื่อ และต้องการทุกสิ่งทุกอย่างคืน

ก่อนที่จะฟ้องชู้ ต้องรู้ตัวเองให้ชัดเจนว่าจะฟ้องชู้ไปเพื่ออะไร

เดือดร้อนเพราะครอบครัวแตกแยก ต้องการค่าเสียหายมาจุนเจือครอบครัว?

เคสแบบนี้ต้องคิดดูให้ดีครับว่าคุ้มหรือไม่ กับค่าใช้จ่ายและเวลาที่เสียไป และสิ่งตอบแทนที่จะได้มา ถ้าชู้นั้นที่มีหน้าที่การงานดีเป็นที่นับหน้าถือตาของสังคมถือว่าคุ้มค่า แต่ถ้าชู้คนนั้นไม่ได้ทำมาหากินอะไร ไม่มีบ้าน ไม่มีรถให้ท่านยึด ฟ้องไปท่านก็จะไม่ได้อะไรเลยครับ

ฟ้องเพื่อความมันส์ ความสะใจ และความโกรธส่วนตัว?

เคสนี้ไม่ต้องการอะไรเลย ฟ้องเพื่อความสะใจส่วนตัว ไม่ได้เงินค่าเสียหายจากชู้ หรือเมียน้อย ฟ้องด้วยเหตุผลส่วนตัวเท่านั้น ฟ้องเพื่อประจานให้ชาวบ้านรู้ว่า ชาย หรือหญิงคนนี้เป็นชู้ หรือเมียน้อย ให้มีหมายศาลไปติดหน้าบ้านซึ่งที่บ้านอาจมี พ่อ แม่ ญาติ พี่น้องเขาอยู่ ให้ที่บ้าน ครอบครัว เพื่อนบ้านได้รู้ว่าเป็นชู้ ไม่สนใจค่าเสียหาย เพียงต้องการความยุติธรรมของตนคืนเท่านั้น

ต้องการใช้บริการจ้างนักสืบชู้สาว

สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการจ้างนักสืบให้ช่วยสืบหาข้อมูล หลักฐานต่างๆสามารถติดต่อหานักสืบแจ๊คได้ตลอดเวลาครับ บริษัทเรามีนักสืบที่สามารถหาข้อมูลพยานหลักฐานให้ท่านได้อย่างมืออาชีพและเชี่ยวชาญ

เบอร์โทรนักสืบแจ๊ค:  0926424644

Line Official Account

เพิ่มเพื่อน

บางครั้งการใช้บริการจ้างนักสืบ ในการหาหลักฐาน อาจไม่จำเป็นต้องจบด้วยการฟ้องเสมอไป การทราบข้อมูลของชู้ เพื่อที่จะได้เดินทางไปคุยกับชู้แบบเปิดอกด้วยตัวเอง เพื่อไกล่เกลี่ย หรือไปคุยเพื่อดูว่า ชู้เป็นคนดีหรือไม่และรู้เรื่องที่อีกฝ่ายมีครอบครัวหรือไม่ เหล่านี้เพื่อเป็นข้อมูลในการนำหลักฐานมาพูดคุยกับคู่รัก เพื่อตกลงกันเรื่องอนาคตว่าจะทำเช่นไรต่อไป เพราะในเมื่อทราบเรื่องแล้ว หากอีกฝ่ายไม่ยอมรับ ท่านก็สามารถโชว์หลักฐานให้ดู และเมื่อตกลงกันไม่ได้ ท่านสามารถนำหลักฐานที่มีไปทำเรื่องฟ้องหย่าในภายหลัง เพื่อเรียกสินสมรส สินไหมทดแทน หรือการรับรองเลี้ยงดูบุตร ฯลฯ

นักสืบแจ๊คขอให้ทุกท่านที่กำลังประสบปัญหามือที่สามอยู่ ได้ผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยดี ครอบครัวมีความสุขกลับมารักกันเหมือนเดิมครับ

นักสืบแจ๊ค และทีมงานนักสืบแห่งประเทศไทย

นักสืบ, นักสืบเอกชน, บริษัทนักสืบ, บริษัทนักสืบเอกชน

นักสืบชู้สาว แนะนำ

นักสืบชู้สาว

จ้างนักสืบชู้สาว

สืบชู้สาว

ฟ้องชู้

ทะเบียนสมรส

ฟ้องหย่า

หาหลักฐานฟ้องหย่า

ดำเนินคดีฟ้องชู้

นักสืบชู้สาว pantip

จ้างนักสืบตามแฟน pantip

นักสืบชู้

นักสืบชู้สาวเก่งๆ

หานักสืบชู้สาว