นักสืบแห่งประเทศไทย

นักสืบอสังหาริมทรัพย์

สืบอสังหา, สืบที่ดิน, สืบทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์

นักสืบแห่งประเทศไทย ได้นำความหมายจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ที่ให้ความหมายของ อสังหาริมทรัพย์ คือ ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคาร บ้านเรือน คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ไม้ยืนต้น รวมถึงสิ่งอื่นใดที่อยู่ติดกับที่ดินซึ่งเคลื่อนที่ไม่ได้ นอกจากนี้ทรัพย์ตามธรรมชาติที่ประกอบเป็นอันเดียวกับดิน เช่น แม่น้ำ บึง แร่ กรวด ทราย ที่อยู่ในอาณาบริเวณที่ดินนั้นก็จัดว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ด้วย 

หากท่านต้องการที่จะซื้อบ้าน ซื้อที่ดิน หรือคอนโดฯ ที่ท่านชอบต่อจากใครสักคน แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ อยากหาข้อมูลเพื่อจะติดต่อซื้อขาย จะทำอย่างไรดี?

บริการงานสืบอสังหา

  • บริการงานตรวจสอบที่ดิน ทรัพย์สิน หาเจ้าของที่ดิน, หาเจ้าของบ้าน, หาเจ้าของคอนโดฯ และทรัพย์สินอสังหาฯ สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ทุกประเภท ตามเอกสารรับรองสิทธิในที่ดิน / หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
  • บริการตรวจสอบหาทรัพย์สิน ที่ครอบครองทั้งหมด บ้าน, ที่ดิน, คอนโดฯ จากชื่อ-สกุล และเลขบัตร
  • บริการหาพิกัด – ชี้ตำแหน่ง ระบุเส้นทาง ลักษณะของบ้าน อาคาร ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ จากบ้านเลขที่, เลขโฉนด, เอกสารรับรองสิทธิในที่ดิน, หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ทั่วประเทศ
  • บริการตรวจสอบเอกสารอ้างอิงว่าเป็นของจริงหรือไม่
  • บริการสืบประวัติที่ดินว่าเป็นทรัพย์สินทีถูกอายัดหรือไม่
  • บริการตรวจสอบประวัติการรังวัดที่ดินว่ามีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในเอกสารสิทธิ์หรือไม่
  • บริการตรวจสอบข้อผูกพันหรือภาระผูกพันอยู่กับตัวที่ดินในเอกสารสิทธิ์
  • บริการสืบประวัติบุคคลที่ทำการซื้อขายที่ดิน

สำหรับท่านต้องการให้สืบค้นหาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมที่ไม่มีในรายการ ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์, อีเมล และไลน์ ในหน้า ติดต่อนักสืบ ได้ตลอดเวลาครับ

บทความเพิ่มเติม

นักสืบอสังหาริมทรัพย์