สืบประวัติบุคคล

หากท่านต้องการทราบความจริง "เราจะให้ความจริง และความจริงเท่านั้น"

นักสืบแห่งประเทศไทย บริการตรวจสอบประวัติบุคคลอย่างละเอียด ข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภท ท่านจะรู้สึกปลอดภัย และมั่นใจมากขึ้นหากท่านได้รู้รายละเอียดของใครบางคนที่จะมาเป็นคนสำคัญในชีวิต หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของท่าน.

“อย่าปล่อยให้คนอื่น เอาเปรียบท่านได้”

สืบประวัติบุคคล

 • ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน (รหัสประจำตัว, วันเกิด, อายุ, ที่อยู่(ตามบัตร), กรุ๊ปเลือด)
 • ตรวจสอบชื่อบุคคลในทะเบียนบ้านเดียวกัน
 • ตรวจสอบชื่อ – นามสกุล บิดามารดา
 • ตรวจสอบการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
 • ตรวจสอบการย้ายที่อยู่ ตามเอกสารทะเบียนราษฎร์
 • ตรวจสอบทะเบียนสมรส ประวัติการสมรส  ประวัติการหย่า (กรณีที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย)
 • ตรวจสอบประกันสังคม 
 • ตรวจสอบการศึกษา
 • ตรวจสอบประวัติการทำงาน 
 • ตรวจสอบบันทึกคดีอาญา ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการถูกดำเนินคดีอาญา หรือบุคคลติดแบล็คลิสต์
 • ตรวจสอบข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ ทั้ง ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลการใช้โทรศัพท์
 • ตรวจสอบชื่อผู้ประกอบกิจการจากทะเบียนรถบรรทุก หรือรถขนาดใหญ่
 • ตรวจสอบหมายเลขผู้เสียภาษี (กรณีมีการยื่นเสียภาษีเงินได้)
 • ตรวจสอบชื่อบริษัทที่ทำงานจาก ชื่อ-สกุล หรือหมายเลขผู้เสียภาษี (กรณีมีการยื่นเสียภาษีเงินได้)
 • ตรวจสอบรายได้ทั้งปี จากเอกสารการยื่นภาษี (กรณีมีการยื่นเสียภาษีเงินได้)

สืบประวัติบุคคลด้านการเงิน

 • ตรวจสอบ เครดิตบูโร (Credit Bureau) จากชื่อ-นามสกุล หรือเลขบัตรประชาชน
 • ตรวจสอบการเคลื่อนไหวทางด้านการเงิน (STATEMENT) ย้อนหลัง ทุกธนาคารที่มีในประเทศไทย
 • ตรวจสอบข้อมูลการใช้ บัตรเครดิต หรือการใช้บัตร เอ.ที.เอ็ม. (ATM)
 • ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร

สืบประวัติบุคคลด้านทรัพย์สิน

 • ตรวจสอบทรัพย์สินในครอบครอง (ที่ดิน-บ้าน-คอนโดฯ) จากชื่อ-นามสกุล หรือเลขบัตรฯ
 • ตรวจสอบผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง จากหมายเลขทะเบียนรถยนต์–จักรยานยนต์
 • ตรวจสอบหายานพาหนะในครอบครอง หรือผู้ถือกรรมสิทธิ์ จากชื่อ–นามสกุล หรือเลขบัตรฯ
 • ตรวจสอบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ ในกรณีลูกหนี้มีการถ่ายโอนทรัพย์สินให้กับผู้อื่น 

สืบประวัติบุคคลด้านการเดินทาง

 • ตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) จากชื่อ-นามสกุล/เลขบัตรฯ (ทั้งคนไทย และต่างชาติ)
 • ตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้า–ออกประเทศไทย สายการบิน และเที่ยวบิน พร้อมสถานที่ต้นทางและปลายทาง (ทั้งคนไทย และต่างชาติ)
 • ตรวจสอบหาที่พักของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
 • ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อของชาวต่างชาติที่ถูกขึ้นบัญชีห้ามไม่ให้เดินทางเข้าประเทศไทย (Blacklist)
 • ตรวจสอบภาพถ่ายผ่าน ตม. (สนามบิน) (ทั้งคนไทย และต่างชาติ)

เรื่องที่คุณอยากรู้ เราช่วยคุณได้

หมายเหตุ : หากท่านต้องการให้สืบค้นหาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมที่ไม่มีในรายการ ท่านสามารถ [ ติดต่อนักสืบ ] ได้โดยตรง

บริการงานสืบแนะนำ