นักสืบแห่งประเทศไทย

จ้างนักสืบ สืบโรงงานผลิตของปลอม

สินค้าปลอม, สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์, ปลอมสินค้า, แหล่งผลิตสินค้าปลอม, แหล่งผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์, หาตัวผู้ผลิตสินค้าปลอม, หาตัวผู้ผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์, แหล่งจำหน่ายสินค้าปลอม, แหล่งจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์, ของก๊อป, ของก็อป,
หาตัวผู้ผลิตสินค้าปลอม

ในยุคสมัยปัจจุบันนี้เริ่มมีการผลิตสินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ออกมากันมากมายและยิ่งสินค้าแบรนด์ไหนมียอดขายที่ดี มียอดขายเยอะ ก็ยิ่งเป็นที่รู้จักต่อผู้บริโภคในแวดวงนั้น ๆ อย่างกว้างขวางและแน่นอนว่าเหรียญย่อมมีสองด้านเสมอ เมื่อมีผลตอบรับที่ดีก็จะมีคนลอกเลียนแบบแบรนด์นั้นได้ หรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าของปลอมนั่นเอง แต่ถึงอย่างไรแล้ว แม้ว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าโรงงานนั้นจะเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม ก็ใช่ว่าจะยอมรับว่าตัวเองเป็นของปลอม ดังนั้นในหลาย ๆ บริษัทจึงเริ่มที่จะทุ่มทุนในการจ้างนักสืบไปสืบตรงงานที่ผลิตของปลอม ซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นของปลอมที่คล้ายและใกล้เคียงกับ ผลิตภัณฑ์ของตนเอง

บริการงานสืบที่เกี่ยวข้อง : สืบหาแหล่งผลิตสินค้าปลอม

แน่นอนว่าหลังจากมีการจ้างนักสืบไปสืบโรงงานผลิตแบรนด์ของปลอมหรือแบรนด์สินค้าที่เป็นของปลอม ซึ่งมีการลอกเลียนแบบกับสินค้าผลิตภัณฑ์ของผู้ว่าจ้างนั้นขั้นตอนต่อไปผู้ว่าจ้างสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มาตรา 108 บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และข้อกฎหมายมาตราอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับการ ปลอมแปลงผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่าง ๆ ที่สามารถจะฟ้องร้องได้

ต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของหลักฐาน การผลิต สินค้าที่ถูกต้องของตนเอง เพราะก่อนที่จะไปเอาความผิดกับผู้อื่นนั้น ต้องมั่นใจและ เชื่อมั่นในสินค้าของตนเองเสียก่อนว่ามีการผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องมีเอกสารอนุญาตให้มีการผลิตได้ และ ไม่มีผลข้างเคียงต่อผู้บริโภคหรือไม่มีสารอันตราย ที่ต้องห้ามในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความบริสุทธิ์ใจต่อผู้ว่าจ้างนั่นเอง โดยในกระบวนการสืบนั้นนักสืบจะทำการสืบที่ตั้งของโรงงานการผลิตและสืบว่าใครเป็นผู้ว่าจ้างในการผลิตนี้เพื่อนำส่งให้ ผู้ว่าจ้างในการสืบนั้นได้นำไปประกอบการดำเนินคดีต่อไป

ปรึกษานักสืบ สอบถามราคาเพิ่มเติม

สำหรับท่านที่ต้องการจะปรึกษา สอบถามราคา หรือใช้บริการ หรือต้องการจ้างนักสืบแจ๊คและทีมงานให้ช่วยสืบหาข้อมูล หาหลักฐานต่างๆสามารถติดต่อหานักสืบแจ๊คได้ตลอดเวลาครับ บริษัทเรามีนักสืบเอกชนระดับแนวหน้าของประเทศไทยที่สามารถหาข้อมูล พยานหลักฐาน ให้ท่านได้อย่างมืออาชีพและเชี่ยวชาญครับ.

อ่านเพิ่มเติม

บทความโดย : ทีมงาน คอนเทนต์ ครีเอเตอร์
หานักสืบ
ค้นหา นักสืบ

สินค้าปลอม, สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์, ปลอมสินค้า, แหล่งผลิตสินค้าปลอม, แหล่งผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์, หาตัวผู้ผลิตสินค้าปลอม, หาตัวผู้ผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์, แหล่งจำหน่ายสินค้าปลอม, แหล่งจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์, ของก๊อป, ของก็อป,