นักสืบแห่งประเทศไทย

จรรยาบรรณของนักสืบเอกชนที่ควรมีคืออะไรบ้าง?

นักสืบ, นักสืบเอกชน, จ้างนักสืบ, นักสืบที่ดี, นักสืบที่น่าเชื่อถือ, นักสืบที่ไว้ใจได้,
นักสืบที่ดี

ว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณของนักสืบนั้นจะต้องมีความเคร่งในกฎกติกาเป็นอย่างมาก เพราะทุกอย่างที่มาจากผู้ว่าจ้างล้วนเป็นความลับ ทั้งนี้นักสืบเอกชนต้องมีความซื่อสัตย์ในการกุมความลับของผู้ว่าจ้างอีกทั้งยังพร้อมที่จะสร้างความเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพในวงกว้าง ซึ่งพฤติกรรมของนักสืบเอกชนจะมีผลต่อสถาบันผู้ให้บริการและส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของทั้งตัวนักสืบและสถาบันเองด้วย

นักสืบที่ไว้ใจได้

ความซื่อสัตย์คือจรรยาบรรณหลักของนักสืบ เพราะคดีต่าง ๆ บางคดีมีการสืบเกี่ยวกับตัวบุคคลโดยตรงหากผู้ว่าจ้างให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคคลที่ต้องการสืบแล้วนั้นจะไม่สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ และหากทางนักสืบเองมีทีมงานในการช่วยเหลือเพื่อดำเนินงานให้รวดเร็วขึ้นนั้นก็ต้องเป็นบุคคลที่สามารถไว้วางใจได้ นอกเหนือจากความซื่อสัตย์แล้วนั้น จรรยาบรรณนักสืบที่ดีควรมีดังนี้

  • มีความเป็นธรรมและชอบธรรม รักความถูกต้องไม่เอนเอียงไปกับสิ่งที่ยังไม่สามารถตรวจสืบจนเจอพยานหลักฐาน หรือพยานบุคคล
  • ต้องวางแผนอย่างรอบครอบและไม่เปิดเผยถึงรูปแบบแผนการสืบต่าง ๆ
  • มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้ว่าจ้าง พร้อมกุมความลับ
  • ต้องสามารถดำเนินงานได้ทันระยะเวลาที่กำหนด หากมีความคลาดเคลื่อนต้องรับผิดชอบหรือเจรจากับทางผู้ว่าจ้างไม่เทงานก่อนจบงาน

ดังนั้นแล้วการเป็นนักสืบที่ดีอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องมีจรรยาบรรณในการดำเนินงานตามที่ผู้ว่าจ้างได้ทำการว่าจ้างให้สืบในคดีต่าง ๆ อีกด้วย

ตัวอย่างรูปแบบคดีที่มีการว่าจ้างให้ทำการสืบ

นักสืบ, นักสืบเอกชน, จ้างนักสืบ, นักสืบที่ดี, นักสืบที่น่าเชื่อถือ, นักสืบที่ไว้ใจได้,
นักสืบที่น่าเชื่อถือ

สำหรับการว่าจ้างให้นักสืบเอกชนทำการสืบสวนส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบของคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล เช่น สืบพฤติกรรมชู้สาว สืบธุรกิจคู่แข่ง สืบหาตัวคนร้าย สืบหาที่อยู่ของลูกหนี้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคดีที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และคดีที่เกี่ยวกับอาคารสถานต่าง ๆ ซึ่งแต่ละคดีก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปทั้งนี้ความยากง่ายของการดำเนินก็จะมีข้อจำกัดที่แตกต่างเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นคดีด้านใดนักสืบเอกชนต้องปฏิบัติตามกฎกติและข้อตกลงที่ได้ทำร่วมกับผู้ว่าจ้างด้วย

ปรึกษานักสืบ จ้างนักสืบ สอบถาม ราคา นักสืบ เพิ่มเติมได้ที่

สำหรับท่านที่ต้องการจะปรึกษา สอบถามราคา หรือใช้บริการ หรือต้องการจ้างนักสืบแจ๊คและทีมงานให้ช่วยสืบหาข้อมูล หาหลักฐานต่างๆสามารถติดต่อหานักสืบแจ๊คได้ตลอดเวลาครับ บริษัทเรามีนักสืบเอกชนระดับแนวหน้าของประเทศไทยที่สามารถหาข้อมูล พยานหลักฐาน ให้ท่านได้อย่างมืออาชีพและเชี่ยวชาญครับ.

อ่านเพิ่มเติม

บทความโดย : ทีมงาน คอนเทนต์ ครีเอเตอร์
บริษัทนักสืบชู้สาว
บริษัทนักสืบเอกชน

นักสืบ, นักสืบเอกชน, จ้างนักสืบ, นักสืบที่ดี, นักสืบที่น่าเชื่อถือ, นักสืบที่ไว้ใจได้,