นักสืบแห่งประเทศไทย

นักสืบสวนคดีทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช. คืออะไร?

สืบสวนคดีทุจริต, สืบทุจริต, ทุจริตสำนักงาน, นักสืบคดีทุจริต,
สืบสวนคดีทุจริต

นักสืบสวนคดีทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช. มีการทำงานอย่างไร? หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่ทราบถึงวิธีการดำเนินงานของอาชีพนี้ ดังนั้นในบทความนี้จะนำพาทุกท่านมารู้จักกับอาชีพนักสืบสวนคดีทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช. กันมากยิ่งขึ้น โดยการปฏิบัติงานจะเกี่ยวกับงานด้านการสืบสวนและการข่าวเกี่ยวกับการทุจริต ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการสืบสวนการทุจริต การศึกษา ทฤษฎีและวิธีการด้านการหาข่าว การจัดทำระบบข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อจัดทำรายงานและประเมินสถานการณ์ข่าวกรองที่เกี่ยวกับการทุจริต การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการข่าว

สืบสวนคดีทุจริต, สืบทุจริต, ทุจริตสำนักงาน, นักสืบคดีทุจริต,
สืบทุจริต

สำหรับใครที่มีความฝันว่าอยากเป็นนักสืบสวนคดีทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช. ต้องติดตามการประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจะมีการประกาศรับสมัครและทำการทดสอบความรู้ความสามารถต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่รับสมัคร ทั้งนี้ยังสามารถโอนเทียบได้ ในการวัดความรู้จะทำการทดสอบ 100 คะแนน สอบข้อเขียนตามหลักสูตรสอบ ดังนี้

– พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการสืบสวนและการข่าว

– ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการสืบสวยและการข่าว

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

– ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2562

– ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งนี้ เช่น ทฤษฎีและยุทธวิธีด้านการหาข่าว การจัดทำระบบข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การติดตามความเคลื่อนไหวพฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือสื่อสารมวลชนที่เป็นเป้าหมายเกี่ยวกับการข่าว

สืบสวนคดีทุจริต, สืบทุจริต, ทุจริตสำนักงาน, นักสืบคดีทุจริต,
ทุจริตสำนักงาน

จากที่กล่าวมาเบื้องต้นก็เป็นเพียงข้อมูลคร่าว ๆ เกี่ยวกับอาชีพนักสืบสวนคดีทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช. เผื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวและที่สำคัญยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพของข้าราชการที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงและการสอบแข่งขันที่เข้มงวด เนื่องจากต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะกับอาชีพนี้จริง ๆ

ปรึกษานักสืบ จ้างนักสืบ สอบถาม ราคา นักสืบ เพิ่มเติมได้ที่

สำหรับท่านที่ต้องการจะปรึกษา สอบถามราคา หรือใช้บริการ หรือต้องการจ้างนักสืบแจ๊คและทีมงานให้ช่วยสืบหาข้อมูล หาหลักฐานต่างๆสามารถติดต่อหานักสืบแจ๊คได้ตลอดเวลาครับ บริษัทเรามีนักสืบเอกชนระดับแนวหน้าของประเทศไทยที่สามารถหาข้อมูล พยานหลักฐาน ให้ท่านได้อย่างมืออาชีพและเชี่ยวชาญครับ.

อ่านเพิ่มเติม

บทความโดย : ทีมงาน คอนเทนต์ ครีเอเตอร์
บริษัทนักสืบชู้สาว
บริษัทนักสืบเอกชน

สืบสวนคดีทุจริต, สืบทุจริต, ทุจริตสำนักงาน, นักสืบคดีทุจริต,