นักสืบแห่งประเทศไทย

เจ้าของแบรนด์สามารถจ้างนักสืบเพื่อสืบโรงงานผลิตของปลอมได้หรือไม่?

สืบหาแหล่งผลิตสินค้าปลอม, สืบสินค้าปลอม, สืบหาสินค้าปลอม, สืบโรงงานผลิตสินค้าปลอม,
สืบสินค้าปลอม

ปัจจุบันได้มีแบรนด์สินค้ามากมายตามท้องตลาด แต่กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ทางผู้ผลิตและผู้ ว่าจ้างไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของโรงงานที่ร่วมกันสร้างแบรนด์สินค้ามาให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อกันนั้น ต้องผ่านกรรมวิธีและขั้นตอนที่หลากหลาย รวมถึงมูลค่าในการจดลิขสิทธิ์ต่าง ๆ หรือการขอใบอนุญาตในการจำหน่ายสินค้านั้นล้วนต้องใช้ทรัพย์สินจำนวนมาก แต่ในทางตรงข้ามกันก็ยังมีแบรนด์สินค้าลอกเลียนแบบมากมาย หรือที่เราเรียกกันว่าของปลอมเกิดขึ้น ดังนั้นแล้วเจ้าของแบรนด์จึงสามารถจ้างนักสืบเพื่อสืบหาโรงงานผลิตสินค้าลอกเลียนแบบสินค้าของตนได้ จากนนั้นก็นำข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ ไปฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไป

บริการงานสืบที่เกี่ยวข้อง : สืบหาแหล่งผลิตสินค้าปลอม

สืบหาสินค้า

          เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินงานของนักสืบ เจ้าของแบรนด์จะต้องเตรียมตัวอย่างสินค้าปลอม พร้อมทั้งสินค้าจริงของแบรนด์ตนเองโดยมีหลักฐานการผลิตและใบอนุญาตการจำหน่ายต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราสามารถเอาผิดกับคนที่ลอกเลียนแบบสินค้าได้จากนั้นนักสืบจะทำการสืบหาที่อยู่โรงงานที่ทำการผลิตของปลอมหรือสืบจากลูกค้าที่ได้รับสินค้าปลอมมาว่าสั่งซื้อสินค้าจากที่ไหน หากเป็นช่องทางออนไลน์ก็อาจจะต้องอาศัยเทคนิคการสืบโดยใช้เทคโนโลยีและความรู้ทางระบบคอมพิวเตอร์มา เมื่อนักสืบทำการตรวจสอบจนได้ข้อมูลของแหล่งผลิตแล้วนั้น ผู้ว่าจ้างก็สามารถดำเนินคดีโดยจะเป็นเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มาตรา 108 ว่าด้วยบุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และข้อกฎหมายมาตราอื่น ๆ

สืบหาแหล่งผลิตสินค้าปลอม, สืบสินค้าปลอม, สืบหาสินค้าปลอม, สืบโรงงานผลิตสินค้าปลอม,
สืบหาแหล่งผลิตสินค้าปลอม

หลังจากที่นักสืบได้ทำการตรวจสอบและพบว่าโรงงานผลิตของปลอมนั้นอยู่ที่ไหนและใครเป็นเจ้าของ โรงงาน และข้อมูลอื่น ๆ เรียบร้อยแล้วก็ส่งมอบให้กับทางเจ้าของแบรนด์ ซึ่งเจ้าของแบรนด์สามารถนำไปฟ้องร้อง ดำเนินคดีในเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ นอกจากนี้ยังเป็นการยืนยันกับทางลูกค้าได้ว่าสินค้าที่ ได้รับไปนั้นเป็นของปลอม ซึ่งหากไม่ได้ซื้อกับทางแบรนด์โดยตรงหรือตัวแทนจำหน่ายก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นของปลอมได้และเจ้าของแบรนด์ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายได้

ปรึกษานักสืบ สอบถามราคาเพิ่มเติม

สำหรับท่านที่ต้องการจะปรึกษา สอบถามราคา หรือใช้บริการ หรือต้องการจ้างนักสืบแจ๊คและทีมงานให้ช่วยสืบหาข้อมูล หาหลักฐานต่างๆสามารถติดต่อหานักสืบแจ๊คได้ตลอดเวลาครับ บริษัทเรามีนักสืบเอกชนระดับแนวหน้าของประเทศไทยที่สามารถหาข้อมูล พยานหลักฐาน ให้ท่านได้อย่างมืออาชีพและเชี่ยวชาญครับ.

อ่านเพิ่มเติม

บทความโดย : ทีมงาน คอนเทนต์ ครีเอเตอร์
หานักสืบ
ค้นหา นักสืบ

สืบหาแหล่งผลิตสินค้าปลอม, สืบสินค้าปลอม, สืบหาสินค้าปลอม, สืบโรงงานผลิตสินค้าปลอม,