นักสืบแห่งประเทศไทย

ที่มาของนักสืบเอกชน มีประวัติความเป็นมาอย่างไร?

นักสืบ, นักสืบเอกชน, บริษัทนักสืบ, จ้างนักสืบ,
นักสืบเอกชน

นักสืบเอกชน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่ต้องการจ้างนักสืบเพื่อดำเนินการในการสืบที่มีความเป็นส่วนตัวนอกเหนือจากการขอความช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาเมื่อปลายศตวรรษที่ 90 จากสำนักงานนักสืบเอกชนแห่งแรกในฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 1833 ผู้ก่อตั้งคือทหารเกษียณอายุ สำนักงานนักสืบเอกชนที่แรกมีชื่อว่า Universal Information Bureau for Trade and Industry ปัจจุบันนักสืบเอกชนในประเทศไทยได้ดำเนินการภายใต้กรอบของกฎจรรยาบรรณวิชาชีพของสมาคมนักสืบเอกชนและข้อบังคับการ

นักสืบ, นักสืบเอกชน, บริษัทนักสืบ, จ้างนักสืบ,
จ้างนักสืบ

ในปัจจุบันประเทศไทยมีสำนักงานนักสืบเอกชนเป็นจำนวนมากให้ทุกท่านได้เลือกใช้ แต่อย่างไรก็ตามควรพิจารณาถึงปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่จะเลือกใช้บริการนักสืบเอกชนจากแต่ละสำนักงาน เช่น อัตราค่าบริการ ระยะเวลาในการดำเนินการสืบ หรือ เป็นเรื่องของกรเดินทางของนักสืบไปยังสถานที่อื่น ๆ ที่ต้องการสืบอีกด้วย หรือจะพิจารณาจากการศึกษาของนักสืบ เพราะอาชีพนี้แค่มีความรู้ไม่เพียงพอสำหรับอาชีพนี้ ต้องอาศัยประสบการณ์การทำงานที่มากพอสมควร หน่วยงานนักสืบเอกชนที่มีอยู่และองค์กรสืบสวนของเอกชนต้องการให้นักสืบเอกชนและผู้ช่วยวิจัยที่พวกเขาจ้างต้องสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 4 ปีของวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยที่มีการสอนเกี่ยวกับนักสืบในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ดังนี้

  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ปริญญาโทสาขานิติวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรนิติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ของภาควิขานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับการเป็นนักสืบต้องอาศัยจรรยาบรรณทางวิชาชีพเป็นอย่างมาก

นักสืบ, นักสืบเอกชน, บริษัทนักสืบ, จ้างนักสืบ,
นักสืบ

ในการเป็นนักสืบเอกชน นอกจากปะสบการณ์ในการดำเนินการสืบและความสามารถในการสืบคดีแล้ว “จรรยาบรรณ” ก็เป็นสิ่งสำคัญที่นักสืบทุกคนจะต้องมี เนื่องจากมีข้อมูลความลับของผู้ว่าจ้างและต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสไม่ทำการโกงผู้ว่าจ้าง ต้องดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ให้เร็วที่สุด ไม่ยื้อเวลาเพื่อหวังเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพราะนั่นคือการกระทำที่ไม่ควรของนักสืบที่ดี และยิ่งหากเป็นข้อมูลทางธุรกิจต้องไม่ขาย หรือนำข้อมูลของผู้ว่าจ้างไปเผยแพร่ นอกจากเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรแล้วยังจะสามารถถูกฟ้องร้องดำเนินคดีต่ออีกได้

ปรึกษานักสืบ จ้างนักสืบ สอบถาม ราคา นักสืบ เพิ่มเติมได้ที่

สำหรับท่านที่ต้องการจะปรึกษา สอบถามราคา หรือใช้บริการ หรือต้องการจ้างนักสืบแจ๊คและทีมงานให้ช่วยสืบหาข้อมูล หาหลักฐานต่างๆสามารถติดต่อหานักสืบแจ๊คได้ตลอดเวลาครับ บริษัทเรามีนักสืบเอกชนระดับแนวหน้าของประเทศไทยที่สามารถหาข้อมูล พยานหลักฐานต่าง ๆ ให้ท่านได้อย่างมืออาชีพและเชี่ยวชาญครับ.

อ่านเพิ่มเติม

บทความโดย : ทีมงาน คอนเทนต์ ครีเอเตอร์
หานักสืบ
ค้นหา นักสืบ

นักสืบ, นักสืบเอกชน, บริษัทนักสืบ, จ้างนักสืบ,