ข้อตกลงของการจ้างนักสืบมีอะไรบ้างและผู้ว่าจ้างต้องเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้าง

ข้อตกลงนักสืบ, จ้างนักสืบ, สืบข้อมูล, นักสืบ, นักสืบเอกชน, บริษัทนักสืบ,

การจ้างนักสืบผู้ว่าจ้างจะต้องมีการปรึกษาเกี่ยวกับรูปแบบคดีที่ต้องการให้นักสืบดำเนินการสืบ ซึ่งรูปแบบของแต่ละคดี ก็จะมีอัตราค่าบริการที่แตกต่างกันออกไปตามความยาก