การจ้างนักสืบเอกชนในประเทศไทยผิดกฎหมายหรือไม่

การจ้างนักสืบเอกชนในประเทศไทยผิดกฎหมายหรือไม่

เมื่อพิจารณาว่าจ้างนักสืบเอกชน นักสืบเอกชนในประเทศใดก็ตาม จำเป็นต้องเข้าใจกฎหมายและระเบียบข้อบังคับขอกฎหมายในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้ ในประเทศไทย แต่งต่างจากประเทศอื่น เพราะยังไม่มีกฎหมายรองรับที่เฉพาะเกี่ยวกับนักสืบเอกชน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ทุกท่าน เพื่อช่วยให้ท่านตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลว่าจะจ้างนักสืบเอกชนในประเทศไทยได้หรือไม่