สานฝันการดำรงตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการ

นักสืบสวนทุจริต, นักสืบ, อาชีพนักสืบ,

ข่าวดีสำหรับใครที่สนใจอยากเป็นนักสืบสวนคดีทุจริต เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.