ต้องการสืบคดีอาชญากรรมของ รปภ. ต้องทำอย่างไร?

สืบคดีอาชญากรรม, สืบประวัติอาชญากรรม, จ้างนักสืบ, ตรวจสอบคดีอาญา, สืบประวัติบุคคล,

ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ดังนั้นจึงเป็นที่ไม่แปลกใจเลยที่หลาย ๆ หมู่บ้าน หรือ ตามตึกแถว ห้องเช่า สำนักงาน บริษัทต่าง ๆ มีการจ้าง รปภ. มาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินนั่นเอง