สืบคดีเด็กหาย ทำไมต้องเริ่มสงสัยจากคนใกล้ตัว?

สืบหาคนหาย, หาตัวบุตรหลาน, สืบคดีเด็กหาย, สืบหาบุตรหลาน,

เป็นคดีที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยกับคดีเด็กหาย และเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่สืบสวนย่อมสงสัยผู้คนที่ใกล้ตัว หรือคนที่เป็นครอบครัวอันดับแรก เนื่องจากเด็กหากไม่เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจจะไม่ยอมไปกับผู้อื่นและย่อมส่งเสียงร้องเป็นที่แน่นอน