ผู้ปกครองสามารถจ้างนักสืบเพื่อมาสืบพฤติกรรมบุตรหลานได้หรือไม่?

สืบพฤติกรรมบุตรหลาน, สืบพฤติกรรมบุคคล, จ้างนักสืบ, นักสืบ, สืบพฤติกรรมชู้สาว,

สำหรับพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีบุตรหลานในการดูแลโดยอาศัยอยู่ไกลกัน อยู่คนละพื้นที่และมีความต้องการที่อยากจะทราบเรื่องราวความเป็นไปในการดำเนินชีวิตนั้นจะสามารถจ้างนักสืบเพื่อทำการสืบพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุตรหลานนั้นทำได้หรือไม่