เจ้าของแบรนด์สามารถจ้างนักสืบเพื่อสืบโรงงานผลิตของปลอมได้หรือไม่?

สืบหาแหล่งผลิตสินค้าปลอม, สืบสินค้าปลอม, สืบหาสินค้าปลอม, สืบโรงงานผลิตสินค้าปลอม,

ปัจจุบันได้มีแบรนด์สินค้ามากมายตามท้องตลาด แต่กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ทางผู้ผลิตและผู้ ว่าจ้างไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของโรงงานที่ร่วมกันสร้างแบรนด์สินค้ามาให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อกันนั้น ต้องผ่านกรรมวิธีและขั้นตอนที่หลากหลาย