สืบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ได้อย่างไร

สืบแก๊งมิจฉาชีพ, สืบแก๊งคอลเซ็นเตอร์, สืบหาตัวมิจฉาชัพ, สืบหาโจร,

ปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่ผู้คนสามารถสื่อสารกันได้อย่างไรพรมแดน เหรียญก็ย่อมมี 2 ด้านเสมอ สำหรับการสื่อสารที่ไร้พรมแดนนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นกันคือ
ข้อดี : ทำให้ผู้คนสามารถสื่อสารกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อเสีย : ก็อาจจะนำมาซึ่งการเป็นช่องทางของมิจฉาชีพที่คอยหลอก