จ้างนักสืบ สืบโรงงานผลิตของปลอม

สินค้าปลอม, สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์, ปลอมสินค้า, แหล่งผลิตสินค้าปลอม, แหล่งผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์, หาตัวผู้ผลิตสินค้าปลอม, หาตัวผู้ผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์, แหล่งจำหน่ายสินค้าปลอม, แหล่งจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์, ของก๊อป, ของก็อป,

ในยุคสมัยปัจจุบันนี้เริ่มมีการผลิตสินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ออกมากันมากมายและยิ่งสินค้าแบรนด์ไหนมียอดขายที่ดี มียอดขายเยอะ ก็ยิ่งเป็นที่รู้จักต่อผู้บริโภคในแวดวงนั้น ๆ อย่างกว้างขวางและแน่นอนว่าเหรียญย่อมมีสองด้านเสมอ