อยากจ้างนักสืบเพื่อตามหาที่อยู่ลูกหนี้จะต้องทำอย่างไร

จ้างนักสืบ, สืบหาลูกหนี้, ตามหาลูกหนี้, หาตัวลูกหนี้, หาที่อยู่ลูกหนี้,

โดยทั่วไปแล้วนักสืบจะรับสืบคดีตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง โดยคดีจะแบ่งเป็นสืบคดีทางด้าน ทรัพย์สินสืบคดีพฤติกรรมของชู้สาวหรือพฤติกรรมของบุคคล ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์อยากจะจ้างนักสืบ ให้ตามหาที่อยู่ของบุคคลตามความต้องการอย่างลูกหนี้นั้น