จะมั่นใจได้อย่างไรว่าบริษัทของนักสืบเอกชนที่ต้องการจ้างมีความน่าเชื่อถือหรือไม่

นักสืบที่น่าเชื่อถือ, นักสืบมืออาชีพ, นักสืบมีประสบการณ์, นักสืบ, นักสืบเอกชน,

ในการตัดสินใจจ้างนักสืบเอกชนนั้นผู้ว่าจ้างจะต้องคำนึงถึงปัจจัยในการดำเนินงานเป็นอย่างมาก ทั้งปัจจัยภายนอก เช่น ฤดูกาล หรือ สถานที่ต่าง ๆ ที่จะจ้างนักสืบในการเดินทางไปตามสืบ และปัจจัยภายใน