วิธีและขั้นตอนการแจ้งความคนหาย และการเตรียมเอกสาร ที่ควรรู้

วิธีและขั้นตอนการแจ้งความคนหาย รวมถึงการเตรียมเอกสารที่ควรรู้

การแจ้งความคนหาย หมายถึง การแจ้งความกรณีคนหายกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจเพื่อลงรายงานบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน และเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในการสืบค้นของระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี เรื่องคนหายพลัดหลงต่อไป

หมายจับ และอายุความคดีอาญา ที่ควรรู้!!

หมายจับ

หมายจับ คือ หนังสือสั่งการที่ศาลสั่งให้เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลย (พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน

เอกสารสิทธิที่ดิน

เอกสารสิทธิที่ดิน, นส.2, นส.3ก, นส3, โฉนดที่ดิน

เคยสงสัยหรือไม่ว่า “เอกสารสิทธิที่ดิน มีกี่แบบ? ใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง? และดูอย่างไร? ในบรรดาที่ดินซึ่งประกาศขายอยู่ จะพบที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิรับรองสิทธิในที่ดิน ได้แก่ โฉนดที่ดิน (น.ส. 4 จ.) หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (น.ส. 3 ก.) หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (น.ส. 3) หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (น.ค. 3) หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ฯลฯ ครุฑเขียว, ครุฑดำ ,ครุฑแดง ที่เห็นเขาเรียกกัน เป็นเอกสารประเภทไหน ? ทีมงานนักสืบแห่งประเทศไทยได้รวบรวมข้อมูลเอกสารครอบครองที่ดิน ว่ามีอะไรบ้างเพื่อให้เกิดความเข้าใจเบื้องต้น และเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านครับ